การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ระดับชั้น ป. 4 – 6
“ตะกร้าเอนกประสงค์”

 

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย

ศูนย์ประสานงานทุ่มแดงใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
 

 

ขั้นตอนการทำ(ต่อ)

ผลงานที่สำเร็จ

เอกสารแนะนำ

7. นำปลายเชือกฟางอีกด้านที่เหลือสอดเข้ารูสายยางที่เตรียมไว้

 

 

 

 

8.  เสร็จแล้วสอดปลายเชือกฟางเข้าที่รูที่เจาะไว้ด้านเดียวกัน

     แล้วขอดปลายเชือกฟางให้เป็นปมแน่น ๆ

                                             

9.  เสร็จแล้วตกแต่งประดับดอกไม้ และอื่น ๆ

     ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงาม

                                            

ตะกร้าเอนกประสงค์

                   โรงเรียนบ้านกุดนางทุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต้นทุน     15    บาท

 ราคาขาย         25    บาท

 

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ระดับชั้น ป. 4 – 6

“ตะกร้าเอนกประสงค์”

ผู้จัดทำ

1.       เด็กหญิงพรพิมล  ชมพูพิทักษ์

        2. เด็กหญิงลลนา  ขำกล่อม

              3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองปรีชา

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย

ศูนย์ประสานงานทุ่มแดงใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

                                                                             ขั้นตอนการทำ

 

1.  แกลลอนพลาสติกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรืออื่น ๆ ที่ใช้แล้ว

2.  สายยางขนาดวัดระดับน้ำ ยาว  1 เมตร

3.  เชือกฟางคละสี ประมาณ  1  เมตร

4.  คัดเตอร์

5.  กรรไกร

6.  ดอกไม้

7.  เครื่องเจาะรู

8. กาวตราช้าง

9. ไม้บรรทัด

10.  สีเมจิก

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นำแกลลอนพลาสติกที่ใช้แล้วหรืออื่น ๆ ที่ใช้แล้ว

มาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้ง

  

 

 
 

 

2. นำแลคซีนทาบตรงที่ต้องการตัดออก  แล้วใช้คัดเตอร์ตัดส่วนบนของแลคซีน

 

 

 

 

3.  ใช้คัดเตอร์ปรับแต่งขอบที่ตัดให้เรียบ

                                                   

 

 

 

 

                                             

4.  ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะเจาะรูด้านละ 2 รู แล้วใช้เครื่องเจาะรู

      เพื่อทำสายตะกร้า

                                                 

 

 

 

5.  ใช้เชือกฟาง 3 – 4 เส้นคละสี เอามาพันกันให้เป็นเส้นเดียว

      ยาวประมาณ 33 ซม.

                                   

 

 

            

6.  สอดปลายเชือกฟางเข้าที่รูที่เจาะไว้ แล้วขอดปลายเชือกฟาง

     ให้เป็นปมแน่น ๆ